เลือกภาษา ::
อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งด่านคัดกรองประชาชนต่อเนื่อง ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และป้องกัน COVID-19
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมจัดตั้งจุดตรวจร่วมบูรณาการคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณด่านตรวจบ้านทากู่ (เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน - อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ภาพรวมของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

          สำหรับการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสายรอง รอยต่อเขตพื้นจังหวัดลำพูนนั้น ชุดปฏิบัติการอำเภอ-ตำบล ซึ่งมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ถือเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองเชิงรุกของจังหวัดลำพูน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และผู้เดินที่ทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยในห้วงระยะเวลานี้ จังหวัดลำพูน ยังคงขอความร่วมมือประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 5 6 8

วันนี้

จำนวน

14

สัปดาห์นี้

จำนวน

279

เดือนนี้

จำนวน

1281

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]