เลือกภาษา ::
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 20 มี.ค. 2562, 10:18

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มิสเตอร์คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอดโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดแสดงที่บริเวณห้องโถง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเสื้อพื้นเมือง เป็นของที่ระลึก แก่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นด้วยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 104 – 107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์ ) ให้บริการงาน งานวีซ่า (VISA) , งานหนังสือเดินทางคนญี่ปุ่น , งานใบรับรอง , สำมะโนครัวและสัญชาติ และงานเลือกตั้งนอกประเทศสำหรับคนญี่ปุ่น หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศไทย กับญี่ปุ่น 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 6 1

Today

Total

205

The week

Total

951

This month

Total

4380

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]