เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมทั้งประกอบพิธีบวงสรวงช้างศึกคู่บารมีพระนางเจ้าจามเทวี และร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:26

เช้าวันที่ 17 เมษายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, , นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562พระเถระรูปแรกที่ หัวหน้าส่วนราชการได้สรงน้ำ คือ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่ คณะสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้ไปสรงน้ำ พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน, พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดบ้านตอง ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน,พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อ.เมืองลำพูนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบวงสรวงช้างศึกคู่บารมีพระนางเจ้าจามเทวีและร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ โบราณสถานกู่ช้างลำพูน อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ล้านนาทั้งนี้ เวลา 13.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน จะร่วมกันประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายสำเริง ไชยเสน ,นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยอีกด้วย. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 7

Today

Total

101

The week

Total

711

This month

Total

4100

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]