เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” และการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 30 พ.ค. 2562, 15:10

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2562 ) นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ร่วมกันแถลงข่าว ผลการดำเนินงานการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” และการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ” ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน โดยมี คุณนิว วงศกร ดารานักแสดง เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผู้ชนะการประกวด อีกด้วยพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า และการประกวดภาพถ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องเอกลักษณ์ของสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้กลับมาได้รับความนิยมและใช้สวมใสในชีวิตประจำวันให้แพร่หลายยิ่งขึ้นกิจกรรมการประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า Lanna Cath Show ซึ่งมีแนวคิดที่ต้องแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์อันโดดเด่น และต้องใช้วัตถุดิบหลักในการตัดเย็บจากแหล่งผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ชื้อ และความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ การประกวดในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 22 ผลงาน โดยในรอบออดิชั่นผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ผู้เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายเพื่อทำการตัดเย็บชุดจริง และแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ ดังนี้ 1. ชื่อผลงาน อันญองเซโย ทีมวารินทร์ อินทะยศ นายวารินทร์ อินทะยศ 2. ชื่อผลงาน LANNA CHIC ทีมจาวเหนือ นายธนกานต์ พันธุ์สุข 3. ชื่อผลงาน เดวา อาภรณ์ ทีมเดวาอาภรณ์ นายวรพันธ์ กันธะวงค์ 4. ชื่อผลงาน เชื่อ-ก่อ-มั่น ทีม Prawat นายปรวรรธน์ สวัสดีปิติกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นทอผ้า” การประกวดสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเครื่องแต่งกายในอดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อสารให้เห็นถึง วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ในมุมมองที่แปลกใหม่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ เปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 191 ผลงาน ซึ่งผลการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ 1. ชื่อภาพ ลายซิ่นตีนจก สถานที่ถ่ายภาพ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ชื่อผู้ถ่ายภาพ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ 2. ชื่อภาพ วิถีผ้าแม่แจ่ม สถานที่ถ่ายภาพ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ชื่อผู้ถ่ายภาพ นายวีรพงษ์ ธนวงศ์อุดม 3. ชื่อภาพ ผ้าทอปักลูกเดือยของหญิงชาวปกาเกอะญอ สถานที่ถ่ายภาพ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชื่อผู้ถ่ายภาพ นางวนิดา ทับทวี 4. ชื่อภาพ ละกอนน้อย สถานที่ถ่ายภาพ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ชื่อผู้ถ่ายภาพ นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ 5. ชื่อภาพ สาวดอยสอยผ้า สถานที่ถ่ายภาพ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชื่อผู้ถ่ายภาพ นายลภน กมลวรานันท์ 6. ชื่อภาพ หมุนล้อกรอฝ้าย สถานที่ถ่ายภาพ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ชื่อผู้ถ่ายภาพ นายธิติพงษ์ ปุตตากลมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 053-511184 และติดตามรายละเอียดกิจกรรมการประกวดได้ที่ Facebook : Moc Lamphun และ Facebook Fanpage : fb.me/LannaCathShow

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:32

              วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:31

               เช้าวันนี้ (3 มิถุนายน 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2565, 09:21

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ค. 2565, 16:47

           จังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 6 7 6 4

วันนี้

จำนวน

25

สัปดาห์นี้

จำนวน

385

เดือนนี้

จำนวน

2072

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]