เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานที่สำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง หนึ่งในนั้นประกอบด้วย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 10 พ.ค. 2562, 11:17

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานที่สำคัญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี โดยประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งประกอบด้วย ต้นไม้ทอง, ต้นไม้เงิน, เทียนทอง และธูปเงิน เพื่อเวียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ 3 รอบ ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น ประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงอุทิศพระราชทาน ไปถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย

       สืบเนื่องจากในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการีแล้ว พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง โดยจังหวัดลำพูนให้เชิญไปถวายที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเครื่องราชสักการะ

       สำหรับเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2.พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3.พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 4. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 5.พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 6. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 7.พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 9.พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และ10.พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:52

                วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2565, 10:51

                เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:17

               วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่ บริเวณดอยญีบา บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:12

               เมื่อค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2565 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 9 8 0 9 0

今天

数量

128

这星期

数量

1818

这月

数量

6101

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]