เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ซึ่งเป็นจอมเจดีย์ 1 ใน 8 ของไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ซึ่งภายในงาน มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 21 พ.ค. 2562, 13:45

บ่ายวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2562 ) จังหวัดลำพูน ร่วมกับวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 มีการจัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งบรรจุอยู่ในคนโททองคำแท้ หนัก 80 บาท ประดิษฐานบนราชรถที่สร้างด้วยไม้สักทอง , ขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิจาก 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย น้ำทิพย์ดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน น้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อ.บ้านโฮ่ง น้ำทิพย์พระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ , น้ำทิพย์ดอยจำปาข่า อ.แม่ทา , น้ำทิพย์พระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง , น้ำทิพย์ดอยห้างบาตร อ.บ้านธิ , น้ำทิพย์ดอยกวางคำ อ.ทุ่งหัวช้าง และ น้ำทิพย์วัดบ้านดงหลวง อ. เวียงหนองล่องจากนั้นนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ผ่านสายชักรอกในพิธี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในส่วนของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อัญเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูนขึ้นสรงองค์พระธาตุด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา พระเถระและคณะสงฆ์และคณะสงฆ์ ก็ได้ร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ด้วย ซึ่งคณะศรัทธาประชาชนต่างร่วมงานประเพณีดังกล่าวอย่างเนืองแน่นพิธีสรงน้ำ พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย เป็นการสักการะพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ( พระธาตุประจำปีเกิดของบุคคลที่เกิดปีระกา ) ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาวลำพูน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.1440 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย องค์ที่ 33 นับเป็นเวลา 1,116 ปี พระธาตุหริภุญชัยนับเป็นจอมเจดีย์ 1 ใน 8 ของประเทศ ที่พระมหากษัตริย์ จะพระราชทานน้ำสรงและเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ หรือ 8 เป็ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับคณะศรัทธา ทั้ง 8 อำเภอ จัดขบวนแห่ครัวทาน และ ขบวนรถที่ตกแต่งโดยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งประชาชนที่ร่วมเดินขบวนได้แต่งกายในชุดพื้นเมือง พร้อมทั้งมีการแสดง วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างสวยงามสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก .

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:12

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:09

              ลำพูน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19  ในกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 &...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:08

                ผู้ราชการการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด &nda...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:06

                วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาว...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 2 6 0 1

今天

数量

106

这星期

数量

5082

这月

数量

6075

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]