เลือกภาษา ::
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน จัดงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดบ้านคุณธรรม”และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินตามโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 21 ส.ค. 2562, 14:59

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดบ้านคุณธรรม”และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินตามโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรธรรมาภิบาล เป็นต้นแบบของสถานศึกษาและองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม มุ่งขยายเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินตามแนวทางเชิงป้องกันความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม ผลักดันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนโดยในวันนี้ มีบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากนั้นเป็นการเสวนา “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรธรรมาภิบาล” โดยผู้แทนผู้บริหาร และครูที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ส่วนภูมิภาค และผู้แทนเครือข่ายองค์กรธรรมาภิบาลส่วนภูมิภาค และการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ต้นแบบบางมูลนากสู่พิจิตรจังหวัดคุณธรรม” โดยนายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ ครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เข้าไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมฯ และองค์กรธรรมาภิบาล จากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ และในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จะจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม หรือ OSR (Ombudsman Social Responsibility) โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมฯ และองค์กรธรรมาภิบาล จะร่วมทำความดีปลูกต้นไม้ ณ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน 

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:51

               วันนี้ (28 กันยายน 2564) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรั...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:50

                วันนี้ ( 28 กันยายน 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหว...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:49

               กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ก.ย. 2564, 16:05

               วันที่(7 กันยายน 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 4 6 7 2 2

今天

数量

3

这星期

数量

329

这月

数量

1668

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]