เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงสูง ๓๐ เมตร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:16 [ จำนวนคนเข้าดู 654 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 5

今天

数量

78

这星期

数量

530

这月

数量

2168

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]