เลือกภาษา ::

จังหวัดลำพูน

Lamphun

       จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม แว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูน ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความส...

พื้นที่

4,506

ตร.กม
ประชากร

405,918

คน
ความหนาแน่น

90.08

คน/ตร.กม

ข่าวกิจกรรมสำคัญของจังหวัด

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:02

จิตอาสาชาวลำพูน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ก.ค. 2563, 13:44

จังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ก.ค. 2563, 09:47

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา28 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:26

ผู้ว่าฯ ลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน และดาราหลิว อาจารียา เยี่ยมชาวสวนลำไยป่าซาง ลำพูน และติดตามดำเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:22

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทา

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:05

เปิดฟังความเห็น ปชช. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:04

"พาณิชย์ลำพูน" เปิดงาน RoadShow รณรงค์การบริโภคลำไยลำพูน ชูชื่องาน "ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่" หวังกระตุ้นการบริโภคลำไยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ก.ค. 2563, 09:57

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันใส่บาตร(ตักบาตรข้าวสุก) พระสงฆ์วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

ข่าวประกวดราคา

วันที่ 5 ส.ค. 2563, 14:28 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 44 ]

ประชาสัมพัธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 13:30 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 49 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านธิ

วันที่ 31 ก.ค. 2563, 14:55 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 71 ]

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 31 ก.ค. 2563, 14:54 [ จำนวนคนเข้าดู 81 ]

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

วันที่ 3 ก.ค. 2563, 10:43 [ จำนวนคนเข้าดู 226 ]

ประชาสัมพันธ์ ประกอบพิธีฮัจย์ ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย. 2563, 16:18 [ จำนวนคนเข้าดู 310 ]

ประกวดราคาเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 17 มิ.ย. 2563, 13:37 [ จำนวนคนเข้าดู 295 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

วันที่ 16 มิ.ย. 2563, 10:09 [ จำนวนคนเข้าดู 296 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารราชการ

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 4 2

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

225

เดือนนี้

จำนวน

941

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]