เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:15 น. ประธานงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สพฟ.ลำพูน เขต 1/(การแต่งกาย : ชุดสากล/ไทยนิยม เสื้อเชิ้ตสีขาว สูทสีดำ/กรมท่า เน็คไทสีตามนิยม)
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลำพูน
- - - -
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : วัฒนธรรมจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด
09:00 น. กิจกรรมทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน สนจ./ทุกกลุ่มงาน
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 6 0 5 9 4

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

502

เดือนนี้

จำนวน

1714

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]