เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 27 ต.ค. 2565, 20:48

ลำพูน สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร ถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 ต.ค. 2565, 15:31

จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 23 ต.ค. 2565, 14:56

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไ...

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อกำกับ ดูแล และสังเกตการณ์การซื้อขายข้าวเปลือกให้เกิดความเป...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

ลำพูน-ญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ สนับสนุนการลงทุนภายในนิคมฯ และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

ลำพูน พร้อม ใช้ระบบ Traffy Fondue แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอลี้ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ต.ค. 2565, 20:54

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอบ้านธิ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด

Read More

Video of Lamphun Province

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

130 ปี กระทรวงมหาดไทย ( รำวงมหาดไทย ) จังหวัดลำพูน

View Video

ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

View Video

จังหวัดลำพูน เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

View Video

ลำพูน เมืองแห่งวิถีชีวิตยั่งยืน

View Video

Tender News

Read all tender news

Publication

Official Document

Total visits to the site

0 0 0 0 9 5 3 0 9

Today

Total

14

The week

Total

1350

This month

Total

5570

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]