เลือกภาษา ::

Lamphun

Lamphun

          Lamphun Province, which is originally known as Mueang Hariphunchai, is an ancient city, over 1,343 years old. According to The Chronicle of Yonok, there is a story of how Mueang Hariphunchai was found by Wasuthep the Hermit, who gathered Mengkabut People, or Mon People, together and built this town in an area between two rivers, namely, Guang River and Ping River. After the town was built, he sent the envoy to invite a princess of Mueang Lawo “Prince Cham Thewi” to become the first queen and ruler of Mueang Hariphunchai. Her lineage ruled over this town for many generations, until the reign of Phraya Yiba, the town was lost to King Mengrai the Great, a great king who gathered various states of the North into Lanna Kingdom....

Area

4,506

Square km
Population

405,918

person
Density

90.08

person/Square km

Activity news

ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:02

จิตอาสาชาวลำพูน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ก.ค. 2563, 13:44

จังหวัดลำพูน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 ก.ค. 2563, 09:47

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา28 กรกฎาคม 2563

Read More

Provincial news

ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:26

ผู้ว่าฯ ลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน และดาราหลิว อาจารียา เยี่ยมชาวสวนลำไยป่าซาง ลำพูน และติดตามดำเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:22

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทา

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:05

เปิดฟังความเห็น ปชช. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:04

"พาณิชย์ลำพูน" เปิดงาน RoadShow รณรงค์การบริโภคลำไยลำพูน ชูชื่องาน "ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่" หวังกระตุ้นการบริโภคลำไยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ก.ค. 2563, 09:57

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันใส่บาตร(ตักบาตรข้าวสุก) พระสงฆ์วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลำพูน

Read More

Video of Lamphun Province

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

View Video

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

View Video

Tender News

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 13:30 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 16 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านธิ

วันที่ 31 ก.ค. 2563, 14:55 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 40 ]

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 31 ก.ค. 2563, 14:54 NEW [ จำนวนคนเข้าดู 50 ]

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน

วันที่ 3 ก.ค. 2563, 10:43 [ จำนวนคนเข้าดู 205 ]

ประชาสัมพันธ์ ประกอบพิธีฮัจย์ ศาลากลางจังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย. 2563, 16:18 [ จำนวนคนเข้าดู 274 ]

ประกวดราคาเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 17 มิ.ย. 2563, 13:37 [ จำนวนคนเข้าดู 276 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

วันที่ 16 มิ.ย. 2563, 10:09 [ จำนวนคนเข้าดู 271 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.ป่าสัก

วันที่ 15 มิ.ย. 2563, 10:58 [ จำนวนคนเข้าดู 258 ]

ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่แรง

Read all tender news

Publication

Official Document

ประชาชนที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์จังหวัดลำพูน เมนูคุยกับจังหวัด -> ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด

ไปยังหน้าติดต่อร้องเรียน

Total visits to the site

0 0 0 0 2 8 1 8 3

Today

Total

42

The week

Total

210

This month

Total

919

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]