เลือกภาษา ::

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- - - -
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ร่วมเป็นเกียรติ และรับเสด็จองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ พญามุจรินทร์นาคราช (หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล) มณฑลพิธี วัดหนองเรือ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง สนง.พระพุทธ
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
09:30 น. ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขตพื้นที่เกาะสมุย" เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อบจ.ลพ.
นายโยธิน ประสงค์ความดี
ปลัดจังหวัดลำพูน
- น. เวรปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ : ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน,เกษตรจังหวัดลำพูน
08:19 น. ประธานพิธีสมโภช ยกช่อฟ้าเอก ขึ้นประดิษฐานยอดอุโบสถวัดทากาศ วัดทากาศ อำเภอแม่ทา
นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
09:30 น. ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) เขตพื้นที่เกาะสมุย" เทศบาลเกาะสมุย อบจ.ลพ.
พิมพ์ | ดาวน์โหลด Excel.

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 9 8 0

Today

Total

94

The week

Total

972

This month

Total

3184

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]