เลือกภาษา ::
ทีมหุ่นยนต์ ร.ร.จักรคำฯ จ.ลำพูน คว้าที่ 1 จาก 18 ทีมทั่วประเทศ เป็นแชมป์ประเทศไทย แข่งต่อระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกา
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 ธ.ค. 2563, 11:42

 ทีมหุ่นยนต์ CKK-ROBOT FAMILY โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จาก 18 ทีมทั่วประเทศ กว่า 10 สถาบันการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท เป็นแชมป์ประเทศไทย รับรางวัล Think Award และรางวัล Innovation Award รายการแข่งขัน FIRST Tech Challenge THAILAND 2020 : Ultimate Goal ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

     โดยต่อจากนี้ทีมหุ่นยนต์ CKK-ROBOT FAMILY โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST Tech Challenge 2020-2021 ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป

     สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันตามนโยบายของรัฐบาล ในการให้เทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับยุคปัจจุบัน และอนาคต โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้าง ให้เยาวชนที่มีใจรักในหุ่นยนต์ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียน นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ อันจะส่งผลให้เกิดเป็นการขับเคลื่อนประเทศชาติได้ในอนาคต

     ทั้งนี้สำหรับสมาชิกทีม CKK-ROBOT FAMILY ประกอบด้วย นายกฤติพงศ์ กระแสร์ นายภาคภูมิ พรหมจักร นายธีรพงศ์ มังคละวงค์ นายพีรพัฒน์ บุญเดช นายธนพัฒน์ พัวศิริ นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์ เด็กชายชวนากร เจนกิจ เด็กชายธรรมยุทธ์ โกมุทศิริกุล นางสาวชนิกาพร ปิงชัย และนางสาวนันท์มนัส ยาวิปา โดยมีนางชลภิรัตน์ แก้วมูล เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 3 6 4 7 7

Today

Total

21

The week

Total

241

This month

Total

981

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]