เลือกภาษา ::
สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ของจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2566 พบจุดความร้อน ในพื้นที่ จ.ลำพูน 2 จุด คุณภาพอากาศ PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า และ คุณภาพอากาศ PM2.5 ของจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2566 พบจุดความร้อน ในพื้นที่ จ.ลำพูน 2 จุด พื้นที่ อ.แม่ทา 1 จุด อ.ลี้ 1 จุด
ค่าคุณภาพอากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

?อ.เมืองลำพูน ระดับ "สีเหลือง"     "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"

?อ.ลี้ ระดับ "สีส้ม"               "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"

Hotspot วันที่ 16 มี.ค. 66 พื้นที่ 17 จังหวัด รวมจำนวน 146 จุด
1.กำแพงเพชร 9 จุด                       2.เชียงราย 1 จุด                             3.เชียงใหม่ 7 จุด
4.ตาก 6 จุด                                   5..นครสวรรค์ 9 จุด                         6.น่าน 16 จุด
7.พะเยา 1 จุด                                8.พิจิตร 1 จุด                                 9.พิษณุโลก 1 จุด
10.เพชรบูรณ์ 23 จุด                      11.แพร่ 0 จุด                                 12.แม่ฮ่องสอน 30 จุด
13.ลำปาง 5 จุด                             14.ลำพูน 2 จุด                              15.สุโขทัย 5 จุด
16.อุตรดิตถ์ 1 จุด                           17.อุทัยธานี 29 จุด

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 0 6 6

Today

Total

1

The week

Total

1522

This month

Total

4015

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]