เลือกภาษา ::

News

Home : News :
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:16

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกระเ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:15

กรมการขนส่งทางบก แนะ การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่ New normal ผู้โดยสารต้องมีการวางแผนการเดินทาง...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พ.ค. 2563, 15:56

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทยอยมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ให้จังหวัดลำพูน เพื่อมอบต่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน จ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พ.ค. 2563, 15:56

จากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2  ที่อนุญาตให้เปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ เพื่อให้ประชา...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พ.ค. 2563, 15:55

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินส่วนตัวไถ่ถอนอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เพื่อการเลี...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ค. 2563, 11:43

19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางบำเพ็ญ เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พ.ค. 2563, 13:39

    วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2563)  นายพงศ์รัตน์. ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พ.ค. 2563, 13:35

    นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พ.ค. 2563, 13:33

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เร่งรับเรื่องร้องทุกข์ ทบทวนสิทธิการ ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พ.ค. 2563, 15:34

วันนี้( 13 พฤษภาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นป...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พ.ค. 2563, 15:28

วันนี้ ( 13 พ. ค. 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ปร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พ.ค. 2563, 16:37

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดลำพูน เริ่มมีการนำไอเดียการจัดทำ “ตู้แบ่งปัน หรือ ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอา...

Read More

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]