เลือกภาษา ::
“ไก่แก้วสะหลี เทิดทูนพระบารมี พระนางจาม เทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี”
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ ลานกิจกรรม มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานไก่แก้วสะหลี เทิดทูนพระบารมี พระนางจาม เทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี  โดยมีนายชวลิต สุริยจันทร์ ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน กล่าวรายงาน ภายในงานมีการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม อาทิ ไก่แก้วสีขาว พันธ์ดังเดิม ที่หาชมได้ยาก การประกวดไก่ตั้ง-ไก่ต่อ และการจัดนิทรรศการไก่ชนพันพื้นเมืองเหล่าป่าก๋อยของจังหวัดลำพูน มาให้ความรู้และการเลี้ยงแก่ผู้มาชมและสนใจในงาน อีกด้วย

ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน กล่าวว่า มูลนิธิเจ้าพ่อกู้ช้างลำพูน ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย จังหวัดลำพูน และกลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสวยงาม จังหวัดเชียงใหม่  จัดงานไก่แก้วสะหลี เทิดทูนพระบารมี พระนางจาม เทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติไก่แก้วสีขาวคู่พระบารมีของพระนางจามเทวี “เสตตกุกกุฏ" (เส-ตะ-กุก-กุด-ตะ) และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน กู่ช้าง กู่ม้า กูไก่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เชิงประวัติศาสตร์  ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองสวยงาม และไก่ชนเหล่าป่าก๋อย ซึ่งเป็นไก่ชนสายพันธุ์ พื้นเมืองดั้งเดิมหนึ่งเดียวของจังหวัดลำพูน หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีลักษณะเด่นคือชนเก่ง จนโด่งดังไปทั่วโลก โดย สามารถต่อยอดและมีการพัฒนาเป็นอาชีพได้

ทั้งนี้ บริเวณโบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้าลำพูน นั้น มีเจดีย์องค์ที่อยู่ทางทิศเหนือติดกับกู่ช้าง ชาวบ้านเรียกขานนามว่า “กู่แมว” และใกล้ๆกับกู่ช้าง บริเวณหลังวัดไก่แก้ว เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของต้นไม้ยางต้นใหญ่ ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือตำนวนมูลศาสนาชะรอยว่าเป็น “กู่ไก่” ซึ่งเป็นที่บรรจุซากไก่เผือกวิเศษชื่อว่า “เสตตกุกกุฏ" (เส-ตะ-กุก-กุด-ตะ) อันเป็นไก่เผือกที่เกิดคู่เมืองลำพูน และถูกเทวดาเมืองละโว้ เนรมิตตนเป็นพราหม์มาฆ่าตาย ตามตำนานมูลศาสนาฉบับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาดปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2518 หน้าที่ 166 ย่อหน้าที่ 2 ในหนังสือ ระบุว่า “เมื่อไก่เผือกวิเศษตัวนั้นตายแล้ว พระยาทิตตะเจ้าผู้ครองนครหริภุยชัย คงจะมีรับสั่งให้ฝังซากไก่แก้วตัวนั้นไว้ ที่ใกล้กับต้นยางใหญ่นั้น และก่อเจดีย์ใกล้ๆกับบริเวณเดียวกัน”

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 3 6 4 7 5

Today

Total

19

The week

Total

244

This month

Total

979

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]