เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน เชิญชวนเที่ยวงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

เช้าวันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมสนทนาในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ในเรื่องของการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่เอกชน บ้านแม่สารป่าแดด ถนนลำพูน – ดอยติ  ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นางสาว หทัยชนก สมมิตร เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และหารายได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยในช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีและจะมีพิธีเปิดงาน และกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน  ประจำปี 2563 การประกวดมิสเตอร์ลำพูน 2020 (ชมรมพื้นบ้านล้านนา) การประกวดเยาวชนชาย อายุระหว่าง 15 - 27 ปี กิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองล้านนา

สำหรับวันที่ 28 พฤศจิกายน พบกับกิจกรรม “SMART TEEN TO BE NUMBER ONE LAMPHUN IDOL และการประกวดแสดงความสามารถของกลุ่มเยาวชนอายุ ระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อคัดเลือกไปประกวดในระดับภาคต่อไป, วันที่ 29 พฤศจิกายน มีการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน, วันที่ 30 พฤศจิกายน มีการประกวด Queen of Beauty lamphun, วันที่ 1 ธันวาคม การแสดงของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กิจกรรม Cowboy Night, วันที่ 2 ธันวาคม การประกวดนางสาวลำพูน รอบคัดเลือก , วันที่ 3 ธันวาคม การแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์   (ไทยอง/ไทลื้อ/ไทยวน/ไทเขิน/ไทใหญ่)” ,วันที่ 4 ธันวาคม การประกวดนางสาวลำพูน รอบตัดสิน ,วันที่ 5 ธันวาคม การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์) การเดินแบบการกุศล “สุนทรีย์ภูษา ผ้าทอลำพูน” และวันที่ 8 ธันวาคม พบกับการแสดงนักเรียนและกิจกรรมการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจากการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด สลากละ 50 บาท เพื่อหารายได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมลุ้นรับรางวัลอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ สร้อยคอทองคำ และรางวัลใหญ่รถยนต์ รวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท โดยสามารถซื้อสลากได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมมัจฉากาชาด อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ดำเนินงานภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยจะมีจุดคัดกรองก่อนเข้างาน และขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย

จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 3 6 5 0 6

Today

Total

28

The week

Total

236

This month

Total

976

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]