เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 25 เม.ย. 2566, 09:36

                วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และประชาชนในจังหวัด

                สำหรับงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จะจัดขึ้นในเดือนแปดเป็ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (นับนางจันทรคติของไทย) โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 9 2 1

Today

Total

1

The week

Total

855

This month

Total

4366

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]