เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ย้ายที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 ก.ย. 2564, 14:08

Total visits to the site

0 0 0 0 5 2 6 0 0

Today

Total

105

The week

Total

5082

This month

Total

6075

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]