เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สถาบันพระปกเกล้าได้แจ้งกำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑๒ เพื่อบ่มเพาะ ผู้นำรุ่นใหม่

วันที่ 20 มิ.ย. 2565, 09:51

Total visits to the site

0 0 0 0 7 8 9 1 2

Today

Total

34

The week

Total

372

This month

Total

1900

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]