เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันที่ 23 ม.ค. 2566, 10:38

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 8 6

Today

Total

14

The week

Total

930

This month

Total

4264

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]