เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลายอเนกประสงค์สนามฟุตซอล ณ สนามกีฬาหลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)

วันที่ 25 พ.ย. 2565, 11:21 [ จำนวนคนเข้าดู 543 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 8 6

Today

Total

14

The week

Total

929

This month

Total

4264

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]