เลือกภาษา ::

Restaurant :: Pakin Farm

Pakin Farm
Mueang Lamphun District วันที่ 19 ม.ค. 2562, 11:45
Travel map

Restaurant by District

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District

Accommodation

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mae Tha District
Mueang Lamphun District
Recommended Restaurant
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 0 6 2

Today

Total

3

The week

Total

869

This month

Total

3236

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]