เลือกภาษา ::
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 พ.ค. 2563, 11:16

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกระเบียบฉบับใหม่ อนุญาตนักเรียนชาย หญิง ไว้ผมสั้น ยาวได้แต่ห้ามไว้เครา ดัดผม ย้อมผม  โดย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องรวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

    1.นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

    2.นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผมให้เรียบร้อย

    ทั้งนี้ นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ห้ามไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

    อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความ ช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่านหรือโทรแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 11:41

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2563 ) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน นา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 14:34

จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:37

 บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค วัตถุดิบประกอบอาหาร และอาหารแ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:42

จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 5 4 2

วันนี้

จำนวน

14

สัปดาห์นี้

จำนวน

204

เดือนนี้

จำนวน

1117

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]