เลือกภาษา ::
ขนส่งจังหวัดลำพูน เก็บข้อมูลผู้โดยสารรถประจำทางป้องกัน COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันที่  23 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยได้จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะหมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 จำนวน 67 เที่ยว มีผู้โดยสารจำนวน 36 ราย (ขึ้นรถ 35 ราย, ลงรถ 1 ราย) และจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดลำพูน เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ยังได้ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตรวจความพร้อมรถ/ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ Checking Point ด่านวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 15 คัน (รถโดยสารประจำทาง 15 คัน, รถโดยสารไม่ประจำทาง - คัน) ไม่พบการกระทำความผิด

นอกจากนี้ ยังได้กำชับพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 การเว้นระยะห่าง ตามนโยบาย Social Distancing ทั้งภายในรถโดยสาร และภายในสถานีขนส่งฯ ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 4

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

160

เดือนนี้

จำนวน

734

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]