เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม เนื่องในกาลพรรษา เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 ก.ย. 2566, 11:33

        วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม ถวายสังฆทาน เนื่องในกาลพรรษา มี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ สืบไป โดยมีพระราชวัชรสุทธิวงศ์ (อารยะ อารยวํโส) วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตรและแสดงธรรม ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน
      โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 2-3 กันยายน 2566 , ครั้งที่ 3 วันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 7-8 ตุลาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมทำบุญใส่บาตรฟังธรรม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 5 4 6

วันนี้

จำนวน

66

สัปดาห์นี้

จำนวน

1231

เดือนนี้

จำนวน

4306

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]