เลือกภาษา ::

สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอแม่ทา
อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำทาสบเส้า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีตัวเขื่อนสูง 19 เมตร ยาว 271 เมตร ทางเดินขึ้นหน้าเขื่อนกว้าง 4 เมตร นั...

อ่านต่อ
อำเภอลี้
ทะเลสาบแก่งก้อ

ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว มีกิจกรรม ทางน้ำหลากหลาย เช่น นั่งเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่...

อ่านต่อ
อำเภอลี้
น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ของจังหวัดลำพูน เพราะเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสูงต่างระดับกันลดหลั่นลงมา มี...

อ่านต่อ
อำเภอลี้
ทุ่งกิ๊ก

มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จำพวก กวาง เก้ง หมูป่า ก...

อ่านต่อ
อำเภอเวียงหนองล่อง
วัดบ้านดงหลวง

ประวัติ : วัดบ้านดงหลวงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2418 โดยตั้งชื่อว่า “วัดบ้านดงหลวง” ตามลักษณะของหม...

อ่านต่อ
อำเภอเวียงหนองล่อง
ปั้นหม้อน้ำดินเผาบ้านสันเหมือง

ประวัติ : ในอดีตบ้านสันเหมือง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นแหล่งผลิตหม้อน้ำดินเผาขนาดใหญ่ของจังหวัดล...

อ่านต่อ
อำเภอเวียงหนองล่อง
ฝายวังปาน

ประวัติ : จากการที่ประชาชนในท้องที่อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ช่วยกันก่อสร้างฝายวังปาน ลักษณะเป...

อ่านต่อ
อำเภอลี้
จุดชมวิวดอยกระตึก

จุดชมวิวดอยกระตึกนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำปิงที่ไหลมาจากด้านเหนือและเวิ้งทะเลสาบสลับเทือกเขาและป่าเต็ง ที่มีอย่างสวยงาม นอก...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว

ประวัติ : สมัยพุทธกาล เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ได้ทรงจาริกไปยังถิ่นต่างๆ เพื่อป...

อ่านต่อ
อำเภอบ้านโฮ่ง
อุโบสถครูบาเจ้าศรีวิชัย

ประวัติ : บริเวณที่ตั้งของอุโบสถอุปสัมปทาสถานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านโฮ่งหลวง และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นที่ธรณีสงฆ์ของ...

อ่านต่อ
อำเภอบ้านโฮ่ง
หอไตรวัดป่าป๋วย

ประวัติ : หอไตรวัดป่าป๋วย ตั้งอยู่ในวัดป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 โดยมีพ่อหนานเ...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]