เลือกภาษา ::

เทศกาลประเพณี

งานเกษตรอินทรีย์ เทศบาลตำบลอุโมงค์

วันที่ 9 ม.ค. 2561, 00:00 - 11 ม.ค. 2561, 00:00

กิจกรรมแสดงผลงานทางด้านการเกษตร นำเสนอสินค้าผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ตลอดจนบูธแสดงการเรียนรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในงาน

สถานที่จัดงาน :: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลอุโมงค์

โทร. 053-983-234

เทศกาลประเพณี

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

ประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานประเพณี วันวิสาขบูชา

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 7 1

วันนี้

จำนวน

151

สัปดาห์นี้

จำนวน

2219

เดือนนี้

จำนวน

13487

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]