เลือกภาษา ::
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

::::  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด   :::::

  O ความเป็นมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O รายชื่อ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
  O แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ

::::  ข่าวประชาสัมพันธ์   ::::

   

:::: รายงานผลการดำเนินงาน  ::::

  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  O สรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O สรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
   

::::   ดาว์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  :::::

   
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]