เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน นำจิตอาสาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 8 มิ.ย. 2563, 09:25

บ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ บริเวณสะพานท่านาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้ร่วมกันโยนลูกEM บอล และน้ำหมักชีวภาพ ลงแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำกวงให้ดีขึ้นในช่วงวิกฤติ และส่งเสริมความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง โดยบูรณ์การความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แม่น้ำกวง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลำพูน มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนลำพูน ที่ผ่านมาปริมาณน้ำในแม่น้ำกวงเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วประกอบกับปริมาณผักตบชวาและวัชพืชอื่นเติบโตปกคลุมผิวน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลง กิจกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำกวงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์มาก เพราะนอกจากเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำกวงแล้ว ยังแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความตั้งใจ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแม่น้ำกวงอยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 3

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

162

เดือนนี้

จำนวน

736

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]