เลือกภาษา ::
จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 7 ต.ค. 2563, 15:20

จิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน รวมหลายร้อยคน

โดยวิทยากรจิตอาสา 904 จะบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและความรู้เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พร้อมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกิจกรรมสันทนาการเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับ โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจากกระทรวงยุติธรรม ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 4 4

วันนี้

จำนวน

10

สัปดาห์นี้

จำนวน

425

เดือนนี้

จำนวน

2212

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]