เลือกภาษา ::
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" จังหวัดลำพูน จัดพิธีน้อมรำลึกในหลวง ร.9
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:42

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563)  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ  เนาวรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง”

ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  เป็นวันที่พระองค์ทรงมิพระดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้แก่พสกนิการของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบปัจจุบัน  พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐคิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมไปถึงโครงการฝนหลวง อันก่เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง รวมถึงการกำเนิดอาสาสมัครฝนหลวง ในการช่วยเหลืองานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

เช้าวันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:45

วันที่ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ ลานกิจกรรม มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:43

วันนี้(14 พฤศจิกายน 2563)ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 3 9 9

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

325

เดือนนี้

จำนวน

1438

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]