เลือกภาษา ::
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 14:27

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 18.59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายรณชัย ชูสุวรรณประธีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน, พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, พันตำรวจเอก ผล ปวนเปี๊ย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระวิหารหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระประธานพระวิหารหลวง ทรงกราบ และพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล โอกาสนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กราบบังคมทูลรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน เมื่อทรงกล่าวจบ พระสงฆ์กล่าว “สาธุ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประเคนผ้าไตร จนครบ 10 รูป ตามลำดับ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ ทรงกล่าวคำถวายต้นเทียน เมื่อทรงกล่าวจบ พระสงฆ์กล่าว “สาธุ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานชุกชีหน้าพระประธานพระวิหารหลวง ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถวายพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้น พระเทพรัตนนายก รับเทียนชนวน จุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทั้ง 2 ต้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา แล้วถวายคืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าอาวาส แล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทานา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระวิหารหลวง ไปยังองค์เจดีย์พระธาตหริภุญชัย เจ้าหน้าที่พระราชพิธี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าห่มองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ทรงรับผ้าห่มองค์องค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย และทรงตั้งสัตยาธิษฐาน แล้วพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเชิญไปห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ทรงถือสายสูตรห่มผ้าองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพวงมาลัย ทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย ทรงกราบ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลัย จุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย กราบ

เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงจุดจากโคมไฟฟ้า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เวียนรอบองค์พระธาตุหริภุญชัย 3 รอบ ครบ 3 รอบ เสด็จฯไปทรงกราบแท่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กราบที่หน้าองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 5 6 7

วันนี้

จำนวน

13

สัปดาห์นี้

จำนวน

279

เดือนนี้

จำนวน

1280

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]