เลือกภาษา ::
พอ.สว.ลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ตรวจรักษาโรค ฟรี แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ทา
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 23 ก.พ. 2566, 16:37

                วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ เทศบาลตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แก่ประชาชน อาทิ การตรวจโรคทั่วไป ตรวจรักษาฟัน ฟรี พร้อมการให้คำแนะนำสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยมี นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
               โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและคณะแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอแม่ทาได้มอบรถจักรยาน จำนวน 5 คัน มอบถุงยังชีพจาก สภากาชาดไทย แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทากาศ และประชาชนที่ ยากไร้จำนวน 30 ชุดพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดตียงในพื้นที่บ้านทากาศ อำเภอแม่ทา จำนวน 4 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท. ในพื้นที่ เข้าดูแล สำรวจความต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นและเข้ารับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง
อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 พ.ค. 2567, 13:01

                สมเด็จพระราชินีซิลเวีย เรนาเทอ ซอมแมร์ลัธ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 17 พ.ค. 2567, 12:59

               พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2567, 15:07

               วันนี้ (9 พ.ค. 2567) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสันติธ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2567, 15:03

               วันนี้ (9 พ.ค. 67) เวลา 09.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชกา...

อ่านต่อ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]