เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน มอบเงินพระราชทาน ขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน จำนวน 8 แห่ง
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน “ขวัญถุง” กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับผู้แทนหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน จำนวน 8 แห่ง โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
     พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงจะให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านชุมชน เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้กว้างขวางขึ้น เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชน ด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มและความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทำดี และเสียสละเพื่อหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลทำให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชนลดลง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้านชุมชน ต่อไป
     โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปล่อยขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงแม่ของแผนดิน ไปยังที่ทำการกองทุนฯ ในหมู่บ้านและชุมชนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 5 4 2

วันนี้

จำนวน

62

สัปดาห์นี้

จำนวน

1241

เดือนนี้

จำนวน

4305

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]