เลือกภาษา ::
ภาคีเครือข่ายรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 6 ก.พ. 2563, 11:50

      วันนี้( 6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาลำพูน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ที่หน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ตามโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ของสถานศึกษา ซึ่งกำหนดรวม 4 แห่งในเขตเมืองลำพูน คือ โรงเรียนจักรคำฯ โรงเรียนส่วนบุญฯ วิทยาลัยเทคนิค และโรงเรียนเมธีวุฒิกร

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีแนวทางการกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ โดยเน้นให้ศูนย์อำนวยความความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดปฏิบัติงานร่วม กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่จุดสี่ยง หาแนวทางป้องกันและสามารถรายงานสถานการณ์จราจรไปยังศูนย์ความอำนวยปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที การดำเนินมาตรการด้านกฎหมาย โดยการกวดขันให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด เช่น การเพิ่มกล้องตรวจจับผู้ที่ขับรถเร็วเกินกำหนด และติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง เพิ่มขึ้น การดำเนินการปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่โดยการผลักดันให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนการรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา และสถานที่ราชการ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร และสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่จะสำรวจจุดเสี่ยงในทุกอำเภอ และทำการปรับปรุงผิวถนน เพิ่มไฟส่องสว่างและจัดทำป้ายสัญญาณเตือนให้ชัดเจน เพื่อผู้ขับขี่ระมัดระวังยิ่งขึ้นและมาตรการตอบโต้หลังเกิดสถานการณ์และการอำนวยการด้านแพทย์ฉุกเฉิน โดยการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้เพียงพอและเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยงต่างๆ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 3

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

160

เดือนนี้

จำนวน

734

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]