เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 20 ก.พ. 2563, 11:34

จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอ ภายในจังหวัดลำพูนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                นายชาญวิช อภิวงค์งาม ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โดยทำการแข่งขัน จำนวน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1. กรีฑา 2. กอล์ฟ 3. เปตอง  4.ลีลาศ 5.หมากรุก 6. แบดมินตัน 7.วู้ดบอล 8.ร้องเพลงดาราโอเกะ 9. แอโรบิคมวยไทย และ 10. การประกวดหางเครื่อง ซึ่งมีคณะนักกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ 8 อำเภอ ภายในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน, อำเภอป่าซาง, อำเภอบ้านธิ, อำเภอทุ่งหัวช้าง, อำเภอแม่ทา ,อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอลี้ เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพด้านร่างกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ณ. จังหวัดนครศรีธรรมราช

                ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและควรได้รับการดูแลจากสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงถึงศักยภาพ และสามารถดำรงชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความสุข ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 4

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

161

เดือนนี้

จำนวน

735

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]