เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ชวนปลุกผัก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 5 พ.ค. 2563, 10:03

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำร่องปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะเป็นทางออกสำหรับวิกฤติโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

          สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นมา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรม จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราพัฒนาก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขาโครงการ ได้เริ่มปลูกผักสวนครัว บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯเรียบร้อยแล้ว , ระยะที่ 2 กิจกรรม ผู้นำต้องทำก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้ จะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำร่องปลูกผักสวนครัวในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นต้นแบบแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และประชาชนให้ปฏิบัติตาม และระยะที่ 3 สร้างเครือข่าย ขยายผล โดนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน

          ทางด้าน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิด ได้แก่ มะเขือ กะเพรา ชะพลู คะน้า กวางตุ้ง คื่นฉ่าย จิงจูไฉ่ และอีกนานาชนิด เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้ประชาชน มีผักปลอดภัยไว้รับประทานและประกอบอาหารอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

ขนส่งจังหวัดลำพูน จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางออกจากจังหวัดอื่นเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา กำชับพนักง...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิ.ย. 2563, 11:29

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ผู้อำนวยการต้น รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 10 มิ.ย. 2563, 08:39

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 3 2 3

วันนี้

จำนวน

4

สัปดาห์นี้

จำนวน

160

เดือนนี้

จำนวน

734

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]