เลือกภาษา ::
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 19 มิ.ย. 2563, 10:34

วันนี้(18 มิถุนายน 2563) ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายนิสิต จัทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินและสมาชิกในครอบครัวให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย อธิบดีกรมที่ดิน คณะผู้บริหารกรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบถุงปันสุข ตามโครงการ “คาราวานร่วมใจ เติมกำลังใจประชาชนสู้โควิด-19 สู่จังหวัดลำพูน” จำนวน 130 ถุง ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย
ด้าน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล ที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) จังหวัดลำพูนได้กำหนดเป้าหมายในระยะที่ 1 จำนวน 1,888 แปลง รวม 7,532 ไร่ ซึ่งได้นำเข้าสู่การพิจารณาของ คทช.จังหวัด และรายงานไปยังคณะอนุกรรมการจัดที่ดินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 73 ในส่วนของการครอบครองที่ดินตาม สค.1 ในจังหวัดลำพูนมีทั้งสิ้น 24,000 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการออกโฉนด ประมาณ 600 แปลง ที่เหลืออยู่ระหว่างจัดแผนดำเนินการต่อไป
ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย มีปัจจัยความสำเร็จ คือ การลดความเหลือมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ ที่เป็นโฉนดที่ดิน ด้วยการรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง มีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการฯนั้น ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดและออกโฉนดที่ดิน ซึ่งโดยปกติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อแปลง ในกรณีที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ การดำเนินการของกรมที่ดินถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมที่ดิน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง มาดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network และในวันนี้ ได้มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจำนวน 55 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง และหมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกรมที่ดินเป็นผู้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน เนื้อที่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 50 ตารางวา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย. ทั้งนี้ประชาชนชาวตำบลอุโมงค์ที่มารับมอบโฉนดต่าง ดีใจและขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐที่เห็นถึงความสำคัญ ตลอดเป็นการลดภาระในการดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ ในครั้งนี้ อีกด้วย
ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มี โฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พ.ย. 2563, 15:03

เช้าวันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ นาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:45

วันที่ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่ โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:44

วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ ลานกิจกรรม มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2563, 16:43

วันนี้(14 พฤศจิกายน 2563)ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 2 7 9 2

วันนี้

จำนวน

7

สัปดาห์นี้

จำนวน

360

เดือนนี้

จำนวน

1412

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]