เลือกภาษา ::
ส.ว. ลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้านแรงงานหลังสถานการณ์ COVID-19 ที่จังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 13 ส.ค. 2563, 10:17

สมาชิกวุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาการจ้างงานและแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสะอาด และพลโทอำพล ชูประทุม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาการจ้างงานและ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ร่วมกับจังหวัดลำพูน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ในการนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมให้การต้อนรับและกล่าวสรุปสถานการณ์แรงงานของจังหวัดลำพูน โดยพบว่า จังหวัดลำพูนมีผู้อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)  จำนวนมากกว่า 3 แสนคน มีจำนวนผู้ว่างงาน 4,538 คน อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.78 มีสถานประกอบการ 2,476 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 78,529 คน โดยเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับสถานการณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19  เป็นสถานประกอบกิจการหยุดชั่วคราว/เลิกจ้าง จำนวน 163 แห่ง ลูกจ้าง 40,235 คน เป็นการหยุดชั่วคราวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จำนวน 21 แห่ง ลูกจ้าง 269 คน หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 119 แห่ง  ลูกจ้าง 38,778 คน  และเลิกจ้าง จำนวน 18 แห่ง ลูกจ้าง 1,074 คน  โดยนายจ้าง/สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการหยุดกิจการชั่วคราวหรือเลิกจ้าง  สำหรับหยุดกิจการชั่วคราวส่วนใหญ่กลับเข้าทำงานที่เดิม ส่วนสถานประกอบการที่เลิกจ้างเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับ เจียระไนเพชร ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จากแก้ว ผลิตภัณฑ์หลอดอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19  ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าลดลง 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการและแรงงานตามมาตรการของรัฐบาล  รวมไปถึงมีการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ตลอดจนการเตรียมตำแหน่งงานรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอีกด้วย  

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว ยังคงต้องเฝ้าต...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:52

วันนี้(23 สิหาคม 2563) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไช...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ส.ค. 2563, 13:54

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 7 7 1

วันนี้

จำนวน

20

สัปดาห์นี้

จำนวน

248

เดือนนี้

จำนวน

1003

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]