เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 17 ก.ย. 2563, 14:14

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่  ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รางวัลความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ ที่บอกถึงความสำเร็จด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และความโดดเด่นในการบริหารจัดการ ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  ( Effective change )  ชื่อผลงานอัตลักษณ์ผ้าลำพูน ด้วยวิถีการมีส่วนร่วมของคนลำพูน โดยนายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้รับมอบรางวัล จาก นายวิษณุ   เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบ  

             ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ( ก.พ.ร. ) ได้จัดการประกวดหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับรางวัลเลิศรัฐ และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา  ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน และผลงานในระดับดีเด่น จำนวน  51 ผลงาน และผลงานในระดับดี จำนวน  144 ผลงาน .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 6 5 4

วันนี้

จำนวน

67

สัปดาห์นี้

จำนวน

552

เดือนนี้

จำนวน

2520

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]