เลือกภาษา ::
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เข้มงวดคัดกรอง COVID-19 พื้นที่รอยต่อกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.บ้านธิ ที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยไซ อบต.ห้วยยาบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณตู้ยามห้วยไซ ถนน บ้านธิ-สันกำแพง บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา ม.13 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

          ในการนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น การเคลื่อนย้ายผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และโทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 161 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 ในเรื่องของการแจ้งให้ดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตการณ์ผู้เดินทางสอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง ตรวจสอบการติดตั้ง และใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ที่เดินทาง ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น ลงบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ จุดสกัดในสมุดบันทึก           

          ทั้งนี้ เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 5 6 7

วันนี้

จำนวน

13

สัปดาห์นี้

จำนวน

279

เดือนนี้

จำนวน

1280

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]