เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านคัดกรองโควิด 19 ที่เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำพูน - ลำปาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2564, 08:58

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำด่านคัดกรองโควิดผู้เดินทางระหว่างจังหวัด
ณ หมู่บ้านแม่บอนใต้ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใกล้บริเวณเขตรอยต่ออำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจดังกล่าว
ทั้งนี้อำเภอทุ่งหัวช้าง ภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอทุ่งหัวช้าง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้จัดตั้งจุดตรวจสกัด ในพื้นที่บ้านแม่บอนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมรอยต่อบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ( ศปก.ศบค. ) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 จากบุคคลนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยผลการดำเนินการตรวจคัดกรองในวันนี้พบว่ามีผู้เดินทาง ผ่านจุดตรวจ จำนวน 118 ราย โดยแบ่งเป็นรถยนต์ 79 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน ซึ่งในวันนี้ไม่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ( จังหวัดควบคุมสูงสุด ) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ขับขี่ทุกราย เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 4 5 3

วันนี้

จำนวน

24

สัปดาห์นี้

จำนวน

258

เดือนนี้

จำนวน

999

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]