เลือกภาษา ::
ผวจ.ลำพูน มอบเสื้อกันหนาว และจัดเลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล ที่ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ม.ค. 2564, 09:01

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบเสื้อกันหนาว และเจลล้างพร้อมหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อป้องกันอากาศหนาวและป้องกันไวรัสโควิด – 19
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษา มีนักเรียน ทั้งหมดจำนวน 28 คน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน 100 กิโลเมตรเศษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะฯ ได้มอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และชุดของว่างประกอบด้วยขนม และนมให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนมีเสื้อกันหนาวสำหรับป้องกันอากาศหนาว และให้นักเรียนมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด – 19 อย่างเพียงพอ
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะครูและนักเรียนได้กล่าวขอบคุณ คณะฯของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่จะประสบภาวะอากาศหนาว และผู้แทนนักเรียนได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งได้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมกิจกรรม .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:37

พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน ร่วมเวียนเทียนและห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหา...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:36

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาด...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:34

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริมผ้าทอลาย ด้วยลายผ้าพระราชทาน...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 6 4 5 2

วันนี้

จำนวน

23

สัปดาห์นี้

จำนวน

260

เดือนนี้

จำนวน

999

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]