เลือกภาษา ::
พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มี.ค. 2564, 11:33

พ่อเมืองลำพูน เปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2564)ที่ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ กำนันตำบลห้วยยาบ กล่าวรายงาน มี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี
สำหรับ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางใน การอำนวยการ การประสานและระดมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการกระทำผิดทุกรูปแบบ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตลอดจนรับนโยบาย แนวทาง มาตรการจากรัฐบาล จังหวัดลำพูน และอำเภอบ้านบ้านธิ ทั้งเพื่อประสานงานด้านการข่าว เฝ้าระวังแหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุมการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ และให้กำลังใจในการทำงานด้านการให้บริการสาธารณสุขในการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง แก่ อสม.ในพื้นที่อีกด้วย
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 เม.ย. 2564, 13:25

วันที่(8 เมษายน 2564) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบสิ่งของในการปฏิบัติงาน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 15:49

ชาวลำพูน ร่วมตกแต่งเมืองปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:21

ลำพูน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 เม.ย. 2564, 12:15

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนนางปนัด...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 8 3 6 4

วันนี้

จำนวน

30

สัปดาห์นี้

จำนวน

350

เดือนนี้

จำนวน

1641

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]