เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน มุ่งใช้มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 14 มิ.ย. 2564, 14:44

????จังหวัดลำพูน มุ่งใช้มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างความปลอดภัย เพื่อลดการอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 ????วันนี้(11 มิถุนายน 2564) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 ???นายชาคร ณ ลำปาง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเป้าหมายการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลง ร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2563 (ไม่เกิน 487 ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2563 (ไม่เกิน 460 ครั้ง) และอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (ประชาการ 405,075 คน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 73 คน) นั้น จากสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและเกินค่าเป้าหมายตามแผนฯ  
 ???ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้สำเร็จบรรลุตามที่กำหนด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยงาน ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน นั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการองค์กร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 63 แห่ง (ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จำนวน 63 แห่ง และเครือสหพัฒน์จำนวน 19 แห่ง) ครบเป้าหมายแล้ว เพื่อให้กิจกรรมของโครงการฯ ขยายไปถึงกลุ่มสถานประกิจการที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จึงขอปรับแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการร่วมทำกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น
 ????ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ข้อมูลจากระบบ E - Report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564  มี จำนวนการอุบัติเหตุ เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 487 ครั้ง  มีการอุบัติเหตุ 598 ครั้ง เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 111 ครั้ง , ในส่วนผู้บาดเจ็บ เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 460 คน แต่จากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 592 คน เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 132 คน , ในส่วยของผู้เสียชีวิต เป้าหมายตั้งไว้ไม่เกิน 73 คน แต่จากการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 107 คน เกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 34 คน
 สำหรับมาตรการและข้อเสนอแนะการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง มีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และจับกุมลงโทษผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต   2. ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย   และ  3. ด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อม ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนง่วงจอดพัก บนถนนทางตรงระยะยาว ในการนี้ แขวงทางหลวงลำพูน ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ไม่มีหลุมบ่อ เส้นจราจรชัดเจน มีป้ายจราจรเรียบร้อยแล้ว.????

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 1 4

วันนี้

จำนวน

29

สัปดาห์นี้

จำนวน

434

เดือนนี้

จำนวน

2278

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]