เลือกภาษา ::
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แก่โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 18 มิ.ย. 2564, 16:55

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 150,000 บาท
วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และคลังจังหวัดลำพูน รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท แบ่งเป็น มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 35,000 บาท และโรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอ อำเภอละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท และจัดสรรงบประมาณมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 150,000 บาท .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:59

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:52

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 144/4 หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:54

                วันนี้(28 กรกฎาคม 2565) ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ส.ค. 2565, 09:55

             วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ ท่าน้ำวัดบุปผาราม (สบปะ) ตำบลริมปิง  อำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 8 2 9 4 2

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

426

เดือนนี้

จำนวน

2214

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]