เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจติดตามความก้าวหน้า การจัดสถานที่พักสังเกตอาการของพนักงาน บริษัท แพนโดร่า ตามมาตรการ Bubble and Seal
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 24 ส.ค. 2564, 08:32

               ผู้ว่าราชการลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการจัดสถานที่พักสังเกตอาการ ของบริษัทแพนโดรา ตามมาตรการ Bubble and Seal หลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มพนักงาน โดยขณะนี้ได้ทยอยให้พนักงาน จำนวน 200 คน เข้าพักในอาคารสำนักงานของบริษัทแล้ว
              วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2564 ) ที่บริษัทแพนโดร่า ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมสถานที่พักสังเกตอาการ ของพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำเพื่อจำกัดการเคลื่อนที่ของกลุ่มเสี่ยงในโรงงานตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ในโรงงาน โดยมีปลัดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่
???หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีมติให้บริษัทแพนโดร่า จัดตั้งจุดพักสังเกตอาการในพื้นที่บริษัท ตามแนวทาง Bubble and Seal เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อในโรงงาน โดยใช้ พื้นที่อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ โรงอาหารภายในบริษัทฯ และศูนย์นันทนาการเครือสหพัฒน์ เป็นจุดพักอาศัยเพื่อสังเกตอาการพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 1,700 คน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวหากยังไม่มีอาการใด ๆ ยังสามารถทำงาน ตลอดจนใช้ชีวิตประจำวันภายในจุดพักของตนเอง จนครบ 14 วัน ขณะนี้ ในเบื้องต้นบริษัทได้เริ่มจัดเตรียมที่นอน มุ้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่พนักงาน โดยขณะนี้ได้ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำทยอยเข้าพักแล้ว จำนวน 200 คน ส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงจะให้กักตัวอย่างมีคุณภาพในบ้านพักอาศัยของตน หรือกักตัวที่จุดกักตัวในระดับชุมชน ( Community Quarantine ) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. สาธารณสุข ติดตามตรวจสอบอาการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโรงงานแห่งแรกของจังหวัดลำพูนที่นำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ของผู้บริหารบริษัทแพนโดร่า และได้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ กับพนักงาน ทั้งพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่ำ และกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัดด้วย .

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:12

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:09

              ลำพูน เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19  ในกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 &...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:08

                ผู้ราชการการจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด &nda...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:06

                วันนี้ ( 18 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาว...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 2 6 0 1

วันนี้

จำนวน

106

สัปดาห์นี้

จำนวน

5082

เดือนนี้

จำนวน

6075

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]