เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำกวง และสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูน
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 20 ส.ค. 2561, 10:10

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน รกท. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และนายอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำกวง และสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจถึงทิศทางและการเคลื่อนตัวของระดับน้ำในลำน้ำแต่ละสายที่ไหลผ่านจังหวัดลำพูน โดยระดับน้ำในแม่น้ำกวง วัดได้ประมาณ ๔.๓ - ๔.๔ เมตร ซึ่งยังต่ำกว่าระดับวิกฤติ โดยมีระดับวิกฤติอยู่ที่ ๕.๐๐ เมตร โดยถือว่ายังอยู่ในระดับปกติ แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดลำพูนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เฝ้าติดตามระดับน้ำในลำน้ำในพื้นที่โดยใกล้ชิด โดยมีสำนักงานโครงการชลประทานลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:22

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ติดตามโคร...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:05

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:04

วันนี้( 31 กรกฎาคม 2563) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 ส.ค. 2563, 10:02

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบค...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 8 3 4 2

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

225

เดือนนี้

จำนวน

941

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]