เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน เตรียมพัฒนาลำน้ำปิงห่างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 17 ม.ค. 2566, 11:52

               วันนี้ 16 มกราคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
               การประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาลำน้ำปิงห่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการ การดำเนินงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอแผนงานโครงการและมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการใน 3 แนวทางคือ การกำจัดผักตบชะวา การขุดลอกลำน้ำปิงห่างที่ตื้นเขิน และการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบลำน้ำปิงห่างเพื่อให้เกิดความสวยงาม
               สืบเนื่องจากการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประเด็นข้อสั่งการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยให้รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้แหล่งนํ้ามีความรัก ความหวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจ สําคัญของกระทรวงมหาดไทย
               โดยจังหวัดลำพูนได้เลือกลำน้ำปิงห่าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:00

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เดินทางมาถึง องค์การบริหารส่วนจัง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 1 8 0 3 1

วันนี้

จำนวน

71

สัปดาห์นี้

จำนวน

863

เดือนนี้

จำนวน

3222

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]